Skip to content

Sun Tzu für Manager, Niederlande 2005

Sun Tzu für Manager

Herausgegeben von Uitgeverij Business Contact in Amsterdam 2005

De 13 wetten van strategie

sun-tzu-voor-managers-1

In Holland ist eine Übersetzung des Buches “Sun Tzu für Manager” erschienen. Herausgegeben wurde sie von Uitgeverij Business Contact in Amsterdam.

De 13 wetten van strategie
Werner Schwanfelder
Onze prijs: € 24,50
Er zijn nog geen stemmen uitgebracht op dit boek. Geef als eerste een waardering!

Wie zich in strategie verdiept, kan niet om de tijdloze inzichten van Sun Tzu heen. Deze veldheer is in China al eeuwenlang een bron van inspiratie voor het leiderschap in werk en leven. Het is Werner Schwanfelder gelukt om de 2500 jaar oude, vaak cryptische teksten te vertalen naar herkenbare concepten en adviezen voor in het bedrijfsleven. Hij richt zich hierbij niet alleen op concurrentie, maar ook op conflictmanagement, interne communicatie en andere kerntaken van de moderne manager van nu.

Dit boek bevat als bijlage de volledige tekst van Sun Tzu’s ‘Kunst van de oorlogsvoering’. Het voorwoord in de Nederlandse editie is van de hand van Robert Ogilvie, bekend van zijn boek ‘Krijgskunde en ondernemingsstrategie’.

Inhoudsopgave
Inleiding

– Planning: het eerste gebod
Grondige voorbereidingen zijn de alfa en de omega van succes

– Zonder inzet geen succes: het tweede gebod
Slim gebruik van resources leidt tot de overwinning

– Aanvalsstrategie: het derde gebod
De juiste strategie leidt de visie naar de overwinning

– Tactiek: Het vierde gebod
De zegevierende tactiek vermijdt fouten en sluit risico’s uit

– Het voeren van de strijd: het vijfde gebod

Lees meer…
Met methode en goede manoeuvres de overwinning behalen

– Eigen kracht en zwakte van de tegenstander het zesde gebod
Wie de voorwaarden van de confrontatie dicteert, zal zegevieren

– Problemen beheersen: het zevende gebod
Wie wil winnen, moet tactische manoeuvres beheersen

– Flexibiliteit maakt het verschil: het achtste gebod
Voor doorslaggevend voordeel in de strijd moet een strijder ad hoc kunnen reageren

– De moeite van de uitvoering: het negende gebod
Met opmerkelijke en voorbeeldige leiding winnen

– Terreinkennis I – Het oorlogsterrein: het tiende gebod
Goed rekening houden met het terrein leidt tot tactische voordelen

– Terreinkennis II – De stellingen van de tegenstanders: het elfde gebod
Ook bij de slag is oog voor de situatie essentieel voor de overwinning

– Vuur als aanvalswapen: het twaalfde gebod
Bij het gebruik van extreme middelen is bijzondere voorzichtigheid geboden

– De inzet van spionnen: het dertiende gebod
Vermijd tijdrovende en dure gevechten dankzij een informatievoorsprong

Nawoord
Dankbetuiging
Bijlage – Sun Tzu: De kunst van de oorlogvoering – de originele tekst.